Superwoman: Een herseninfarct in de bloei van je leven

“Een superwomancomplex. De overtuiging dat ik alles kan en wil, alle ballen in de lucht moet houden en dat vooral zelf wil doen. En als er dan een bal valt, raap ik hem op en ga verder. Het is mijn eer te na om de bal op de grond te laten liggen”. 

Op 22 oktober verschijnt het boek Superwoman (ISBN: 978-90-9033488-2) van Lidewij Verweijen, verteld aan Violet Falkenburg, ervaren schrijfster en journalist. Een boek over een jonge, ambitieuze vrouw die totaal onverwacht een herseninfarct krijgt op haar 36e. In het boek beschrijft zij wat dat met haar deed, en welk effect het had op de mensen om haar heen. Acceptatie, (on)begrip en professionele begeleiding vormen een rode draad in het persoonlijke verhaal.

pastedGraphic.png

Lidewij Verweijen was tot maart 2018 succesvol marketingmanager, vol ondernemerschap en ambitie om door te groeien binnen ABN AMRO met een rijk sociaal leven en drie jonge kinderen. Totdat een herseninfarct roet in het eten gooide. Twee jaar na het herseninfarct wordt ze gedeeltelijk afgekeurd door UWV en moet ze haar privé- en werkende leven op een andere manier inrichten. 

Verweijen: “Ik heb mijn verhaal opgeschreven, omdat het mij hielp bij mijn revalidatie en verwerkingsproces. Daarna ontstond pas het idee om er een boek van te maken om wellicht te inspireren en meer begrip, inzicht en herkenning te brengen voor de eigen grenzen en voor de grenzen van anderen. Maar ik vind het minstens zo belangrijk om alle betrokken personen en instanties duidelijk te maken hoe essentieel hun rollen zijn voor een ‘succesvolle’ revalidatie. Het boek richt zich op het mentale proces, want de acceptatie van ‘mijn nieuwe normaal’ verliep niet zonder slag of stoot.”

“Het heeft even geduurd voordat ik begreep waarom we deze oefeningen tijdens de psychomotorische therapie deden. Toen zag ik in dat het in mij zat om altijd tot het gaatje te willen gaan.”

Overhandiging eerste exemplaar

CEO van ABN AMRO en werkgever van Lidewij Verweijen, Robert Swaak, en Ineke Kortland, revalidatiearts neurologische aandoeningen, ontvangen samen het eerste exemplaar van het boek bij de lancering op 22 oktober. Beiden speelden een grote rol in de revalidatie en re-integratie van Lidewij. 

Naar verwachting zal de komende 20 jaar het aantal mensen dat een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgen. Deze stijging zal niet alleen effect hebben in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven. Want ook jonge mensen, die nog volledig aan het werk zijn, worden meer en meer geraakt. Juist voor deze groep is maatwerk van groot belang om duurzame inzetbaarheid te kunnen realiseren.

Kortland: “Lidewij’s boek geeft inzicht in het belang van persoonlijke regie, timing en coping in het herstelproces en de revalidatie naar weer volwaardig en naar tevredenheid kunnen deelnemen in de maatschappij. Het geeft ook aan dat revalidatie niet altijd in een standaard protocol of tijdspad past. Aansluiten bij het proces van de revalidant is echt maatwerk! Zeer waardevolle literatuur voor professionals in het werkveld en mensen met niet aangeboren hersenaandoeningen.”

5% per verkocht exemplaar wordt gedoneerd aan de Hersenstichting.